[jQuery] Jak zrobić efekt pulsowania w jQuery?

Data dodania wpisu: 28-07-2010

Podczas tworzenia nowej wersji portfolio, którą w tej chwili oglądacie, pomyślałem, co by zrobić efekt pulsowania na neonkach, które owijają drzewko w zakładce projekty. Pluginy, które są dostępne w sieci (jQuery Cycle, jQuery UI Effects Pulsate i podobne) wymagają albo dodatkowych bibliotek, albo zawierają niepotrzebne ilości kodu, a jeśli już któreś są w miarę w porządku, to tak czy siak dodatkowo nie wspierają wskazanych obiektów jako pojedynczych elementów, tylko działają np. na całych listach lub kontenerach. To skrobnąłem sobie plugin jQuery o poniższej treści:

(function ($) {
  $.fn.pulse = function(o) {
    this.each(function() {
      var elem = $(this);
      pulseTime = o.pulseTime ? o.pulseTime : 2000;
      interval = o.interval ? o.interval : 4000;
      if(elem!=null) {
        setInterval(function() { elem.is(":hidden") ? elem.fadeIn(pulseTime) : elem.fadeOut(pulseTime) },interval);
      }
    });
  };
})(jQuery);

Działanie funkcji opiera się na wywołaniu na wskazanym obiekcie DOM ukrywania oraz ujawniania jego samego z wykorzystaniem interwału i czasu zanikania / pojawiania podanych w parametrach. Jeżeli nie zostaną podane parametry, domyślnymi wartościami dla czasu pulsowania i interwału są odpowiednio 2000 i 4000 ms. Aby wywołać akcję wystarczy klepnąć w kodzie:

$(document).ready(function(){
  $("#costam").pulse({pulseTime:2000,interval:5000});
  // lub $("#costam").pulse();
  // w drugim przypadku, wartości zostaną domyślne (2000 oraz 4000ms)
});

Obiekt będzie zanikał i pojawiał się przez 2 sekundy co 5 sekund :)

Przykład działania można zaobserwować np. w dziale portfolio:)

Miłego pulsowania:P

Komentarze

I believe the land is now under canrtoct to a developer/builder. The Travis Country residents have been trying to prevent the sale and I'm not sure exactly where things stand now. It is my understanding that the developer/builder does NOT have a good track record and may have problems securing financing for the land. However, I could be incorrect on one or many of these points. Wish I could be more helpful.
Comments closed...