[Magento] Ukrywanie niedostępnych produktów w wyszukiwarce zaawansowanej

Data dodania wpisu: 27-05-2010

Dawno nie pisałem nic na temat Magento. A jakoś tak złożyło się dzisiaj, że potrzebowałem do modułu autorstwa Colina Mollenhour'a dorzucić opcję taką jak w temacie. Jego moduł wspiera ukrywanie produktów, które nie są dostępne w magazynie, na listach produktów (kategorie, polecane, bestsellery, crossselling, alternatywne - jakie chcemy - wystarczy podpięcie obserwatora pod odpowiedni moduł - kwestia konfiguracji w config.xml).
 
Jednak jego moduły (ukrywanie niedostępnych produktów oraz ukrywanie niedostępnych produktów w nawigacji warstwowej) nie wspierają ukrywania produktów w wynikach wyszukiwarki zaawansowanej.
 
Dlatego postanowiłem napisać dodatkowy modulik. Najpierw tworzymy klasę, która docelowo będzie przeciążać domyślny moduł wyszukiwarki zaawansowanej:
app/code/local/Endryu/AdvancedInStockOnly/CatalogSearch/Model/Advanced.php

i w tym pliku wklejamy poniższy kod. Metoda getProductCollection będzie przeciążać podstawową metodę z rdzenia Magento i zawiera ona dodatkową regułę (->joinField(...)), która docelowo filtruje listę pobieranych wyników o te, które są dostępne w magazynie. Dodatkowo używamy filtra w postaci aktywnej witryny sklepu ($websiteId):

<?php

class Endryu_AdvancedInStockOnly_CatalogSearch_Model_Advanced extends Mage_CatalogSearch_Model_Advanced {

 /**
  * filters product collection via in stock only filter
  */
  public function getProductCollection(){
    if (is_null($this->_productCollection)) {
      $storeId = Mage::app()->getStore()->getId();
      $websiteId = Mage::getModel('core/store')->load($storeId)->getWebsiteId();
      $this->_productCollection = Mage::getResourceModel('catalogsearch/advanced_collection')
        ->addAttributeToSelect(Mage::getSingleton('catalog/config')
->getProductAttributes())
        ->addMinimalPrice()
        ->addTaxPercents()
        ->addStoreFilter()
        ->joinField('stock_status', 'cataloginventory/stock_status', 'stock_status', 'product_id=entity_id', array('stock_status' => Mage_CatalogInventory_Model_Stock_Status::STATUS_IN_STOCK, 'website_id' => $websiteId));
        Mage::getSingleton('catalog/product_status')
->addVisibleFilterToCollection($this->_productCollection);
        Mage::getSingleton('catalog/product_visibility')
->addVisibleInSearchFilterToCollection($this->_productCollection);
    }

    return $this->_productCollection;
  }

}

Dalej potrzebujemy pliku konfiguracji, aby wskazać model do przeciążenia. Tworzymy plik:

app/code/local/Endryu/AdvancedInStockOnly/etc/config.xml

i w nim wklejamy:

<?xml version="1.0"?>
<config>
 <global>
 <models>

  <catalogsearch>
  <rewrite>
	 <advanced>Endryu_AdvancedInStockOnly_CatalogSearch_Model_Advanced</advanced>
  </rewrite>
  </catalogsearch>

 </models>
 </global>
</config>

Na sam koniec potrzebujemy włączyć modulik, więc tworzymy plik:

app/etc/modules/Endryu_AdvancedInStockOnly.xml

i w nim wklejamy:

<?xml version="1.0"?>

<config>
 <modules>
 <Endryu_AdvancedInStockOnly>
  <active>true</active>
  <codepool>local</codepool>

 </Endryu_AdvancedInStockOnly>
 </modules>
</config>

Pozdrawiam:)

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze komentarzy

Comments closed...